Inovatívny spôsob získania kmeňových buniek zo zubnej drene

Kmeňové bunky sa využívajú pri liečení rozličných patologických zdravotných stavov. Majú veľký potenciál v regeneračnej medicíne. Inovatívna metóda získania kmeňových buniek zo zubnej drene, ktorú vyvinuli na Univerzite Nevada v Las Vegas, dosiahla štvornásobné množstvo získaných buniek.

Kmeňové bunky sa správajú ako “transformeri” – premenia sa na rôzne typy buniek organizmu, z ktorého pochádzajú. Sľubujú nové, efektívnejšie terapie proti celému radu chronických a terminálnych ochorení.

Nie je ich až tak ťažko nájsť, ako by sme si mohli myslieť. Kmeňové bunky môžeme čerpať skoro z hociktorého živého tkaniva. Výzvou je nájsť dostatočné množstvo, aby sme ich mohli kultivovať a držať ich životaschopnými, dokedy ich potrebujeme na terapiu.

Práve pri riešení týchto výziev vyvinuli spomínanú metódu v Nevade. Dokázali získať veľké množstvo kmeňových buniek a následne ich aj zachovať z prekvapivého zdroja: zo zubov múdrosti.

Zubná dreň obsahuje dva typy hodnotných kmeňových buniek – pluripotentné bunky, ktoré majú potenciál sa transformovať do hociktorej bunky tela, a multipotentné bunky, ktoré sa vedia premeniť len do určitých typov buniek. Jedna vec je vedieť, kde môžeme nájsť tieto bunky, a druhá, oveľa ťažšia úloha, je ich z tkaniva izolovať.

Pri izolácii buniek často dochádza k ich poškodeniu – vŕtačkou, teplom, časticami skloviny, korozívnymi prvkami. Riešenie sa našlo v prístroji skladajúceho sa zo svorky, v ktorej sa zachytí zub a z rezného nástroja, ktorý zub otvorí. Výsledok je perfektne rozpolený zub s nepoškodenou a nekontaminovanou dreňou.

Prístup k dreni teda úspešne získali. Ďalej nasledovalo porovnanie úspechu získania životaschopných buniek. Starými metódami sa množstvo použiteľných buniek pohybuje okolo 20 percent z celkového počtu. Novými postupmi získali až štvornásobné množstvo: skoro 80 percent kmeňových buniek prežilo.

Výskumníci majú plány aj do budúcnosti – keďže množstvo kmeňových buniek v zubnej dreni sa dramaticky znižuje po tridsiatke, chcú vytvoriť technológiu kryogénnej konzervácie. Zatiaľ neexistujú dôkazy o tom, ako vplýva uchovávanie pod mrazom na životnosť kmeňových buniek. Keby objavili metódu uchovávania kmeňových buniek, každý by si mohol odložiť kúsok svojej alebo donorovej zubnej drene na horšie časy a využiť terapiu kmeňovými bunkami v prípade potreby v budúcnosti.

 

Zdroj: University of Nevada, Las Vegas (UNLV). “Dentists get cracking on the stem cell front.” ScienceDaily. ScienceDaily, 4 October 2017

Komentáre