Diagnostický význam ochorení jazyka – MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA

Kontrola a liečenie mäkkých tkanív tvorí nemalú súčasť práce zubného lekára. Vďaka monografie Ochorenia jazyka, ktorej hlavnou autorkou je MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA môžu zubní lekári a študenti prehĺbiť svoje znalosti a zlepšiť sa v diagnostikovaní a liečbe týchto ochorení.
Doktorka Silvia Timková sa venuje tejto problematike už dlhé roky. Absolvolvala štúdium zubného lekárstva na LF UPJŠ v Košiciach.  Okrem ochorení jazyka sa venuje parodontológii, prejavom celkových ochorení v ústnej dutine a zaujíma sa aj o laserové terapeutické postupy. Zastáva pozíciu prodekanky pre študijný program zubné lekárstvo na Lekárskej Fakulte v Košiciach a ôsobí aj v súkromnej zubnej ambulancii PeriODental. Venuje sa publikačnej a prednáškovej činnosti doma a aj v zahraničí. V spolupráci s MUDr. Jozefom Minčíkom, MDDr. Marcelom Rižničom, a docentom Eugenom Ďurovičom vydali knižku Ochorenia jazyka v roku 2016. Inšpirovali sa z učebných textov “Ochorenia jazyka” z roku 1984, ktorú samozrejme dopnili novými informáciami a kvalitnými fotkami.
Doktorka Timková prezentovala svoju publikáciu aj na Slovenských dentálnych dňoch. Upozornila na skutočnosť, že práve jazyk môže byť ukazovateľom prítomnosti celkových ochorení. Mnoho systémových ochorení sa prejavuje na sliznici jazyka a zubný lekár hrá dôležitú úlohu pri referovaní týchto pacientov k odbornému lekárovi pri podozrení na ochorenie.
MUDr. Timková na Slovenských dentálnych dňoch.
 
Kniha je postavnená tak, aby okrem teoretických vedomostí poskytla aj praktické riešenia. Pri každom ochorení je uvedená liečba, poznatky z praxe, prípadne odborník ku ktorému máme pacienta referovať. V prvých kapitolách spoznáme postup vyšetrenia jazyka, jeho embrionálny vývoj, anatómiu a fyziologické funkcie. Nasledujú kapitoly o vrodených anomáliach jazyka a o jeho lokálnych ochoreniach. Dlhá časť sa zaoberá zmenami na jazyku pri celkových ochoreniach. Posledné kapitoly sú venované závažným stavom ako prekancerózy a malígne nádory v oblasti ústnej dutiny.
 
Prečo sa venujete práve problematike ochorení jazyka, a ako ste sa k nej dostali?
 
MUDr. Timková: Jazyk je veľmi dobre prístupný lekárskemu vyšetreniu a vie veľa prezradiť aj o celkovom zdravotnom stave jednica. Mala som skvelého učiteľa doc. MUDr. Eugena Ďuroviča, CSc.
 
Ako vnímate vedomosti zubných lekárov čo sa týka ochorení jazyka? Sú dostatočne orientovaní v tejto problematike?
 
MUDr. Timková: Kniha vznikla práve na podnet zubných lekárov, aby bolo napísané zhrnutie, čo dnešná medcína vie o ochoreniach jazyka.
 
Aký je postup, keď zubný lekár vo svojej ambulancii má podozrenie na vážnejšiu diagnózu v súvislosti s jazykom? Na koho sa môže obrátit za účelom konzultácie?
 
MUDr. Timková: Zubní lekári sa môžu obrátiť na špecialistu na Ochorenia ústnych sliznic z pomedzi nás zubných lekárov, prípadne môžu kontaktovať aj ORL špecialistu, alebo aj všeobecných lekárov.
 
Ďakujeme za odpovede a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti.
Komentáre