Slovenské dentálne dni 2017

Komora zubných lekárov zorganizovala podujatie Slovenské dentálne dni aj tento rok v krásnych priestoroch v Čilistove. Zabezpečila kvalitné prednášky a počas troch dní prebiehalo zdieľanie informácií medzi odborníkmi v kongresovom centre X-bionich sphere. Okrem prednášajúcich zo Slovenska a z Českej republiky boli prítomní aj zástupcovia FDI – Svetovej federácie zubných lekárov.

Slovenské dentálne dni sa otvorili vo štvrtok poobede prednáškou, ktorú predniesol MUDr. Jozef Minčík. Prezentoval zaujímavú štúdiu o používaní amalgámu slovenskými zubnými lekármi. Po štatistickej analýze dotazníkov, ktoré vyplnili zubári po celom Slovensku, sa ukázalo, že naša lekárska komunita je pripravená na elimináciu amalgámu z každodennej praxe. Mladšia generácia zubných lekárov používa moderné materiály pre každú indikáciu, amalgám vo svojich ambulanciách nepoužívajú. Držíme teda krok so smernicou Európskej únie, podľa ktorej od roku 2030 bude amalgám vyradený z použitia úplne. Pripomínal aj výsledky štúdií, ktoré poukazujú na to, že amalgám je dnes plne nahraditeľný inými, modernejšími materiálmi. Nie preto, že by bol zlý alebo toxický, ale preto, že modernejšie materiály majú určité výhody, napríklad nám umožňujú mikroinvazívnu preparáciu a majú podobné fyzikálne vlastnosti ako tvrdé zubné tkanivá.

Docentka Eva Kovaľová vysvetľovala, prečo je dôležité, aby sme stanovili riziko vytvorenia kazu alebo choroby parodontu u našich pacientov. Počuli sme aj o rôznych typoch orálnej mikroflóry. Docentka Kovaľová zvýraznila, že pri ošetrovaní pacienta musíme poznať a chápať jeho celkový stav, stav tvrdých a mäkkých tkanív v ústnej dutine, a nemáme sa sústrediť len na ten jediný zub, ktorý práve ošetrujeme.

Na tretej prednáške nám MUDr. Timková prezentovala problematiku ochorenia jazyka. Ukazovala nám kvalitné obrázky a popisy chorôb z odbornej knihy Ochorenia sliznice jazyka, ktorej je aj spoluautorkou.

O výzvach pri ošetrení detských pacientov nám porozprávala MUDr. Sabóová. Podelila sa o vlastné skúsenosti, o ťažkých, ale aj radostných chvíľach v ambulancii, v ktorej dennodenne ošetruje deti.

Na záver sme dostali praktické tipy a triky od MUDr. Kyseľa na zvládnutie rôznych chirurgických výkonov v zubnej ambulancii. Dozvedeli sme sa dôvody pre zlyhanie anestézie na nervus alveolaris inferior, ale aj spôsob, ako môžeme riešiť takúto situáciu. Okrem toho nám doktor Kyseľ prezentoval aj zaujímavú kazuistiku o stratenom odlomenom koreni zuba. Upozornil, že ovládanie základov – ako je napríklad správne držanie Beinovej páky – sa možno zdajú banálne, ale môžu nás zachrániť pred poškodením pacienta v praxi.

V piatok sme sa znovu zhromaždili v prednáškovej sále. Dve prednášky sa sústredili na adhezívne systémy. Doktor Labadidi a profesor Fuhrman rozprávali o kompozitoch, ktoré sú vhodné do frontálnej oblasti. Zdôraznili, že jednoduché systémy odtieňov sú vo väčšine prípadov dostačujúce pre dosiahnutie vynikajúcich anatomických a estetických vlastností výplní. Výrobcovia pomaličky opúšťajú klasickú VITA paletu odtieňov a odtiene kategorizujú podľa veku pacienta. Výsledná farba sa ovplyvňuje aj rozdielnymi hrúbkami vrstiev dentínu a skloviny.

O zaujímavej interdisciplinárnej spolupráci medzi ortodontistom a chirurgičkou sme sa dozvedeli na prednáške doktora Andreja Thurza a doktorky Barbory Ďurčanovej. Oboznámili nás s novým konceptom plánovania ortognátnych operácii. Využívajú najmodernejšie digitálne technológie pri plánovaní týchto zložitých a dlhých liečebných postupov. Táto dvojica dosahuje veľké úspechy a ich práca pomáha pacientom nielen s estetickými problémami, ale aj s vážnymi vadami, ako napríklad obmedzená priechodnosť dýchacích ciest.

Ďalšou témou boli odtlačky – klasické, ale aj digitálne, zhotovené intraorálnym skenerom. Doktorka Simona Dianišková, predsedníčka Revíznej komisie Slovenskej ortodontickej spoločnosti, nám ponúkala návod na zhotovenie presných odtlačkov s modernými odtlačkovými hmotami. Porovnávala aj výhody a nevýhody intraorálnych skenerov voči klasickým metódam odtláčania. Doktor Ingo Baresel z Nemecka, ktorý pracuje s digitálnymi odtlačkami už dlhé roky, nás oboznámil s konkrétnymi typmi intraorálnych skenerov, ktoré sú súčasne na trhu. Dostali sme praktické informácie ako si vybrať ten správny skener a ako ho integrovať do našich ambulancií.

Tretí deň bol o implantátoch – docentka Eva Kovaľová prednášala o kritériách hodnotenia rizika vzniku periimplantitídy a následne doktor Igor Čech vysvetlil jeho prístup pri prevencii a liečení týchto zápalov. Keďže periimplantitída zvyčajne vzniká až niekoľko rokov po zavedení implantátu, je dôležité mať dostatok informácii na to, aby sme periimplantitídu vedeli rozpoznať a správne diagnostikovať včas. Upozornili aj na dôležitú úlohu správne edukovanej dentálnej hygieničky.

Kto sa zúčastnil na Kongrese mladých stomatológov vo februári, už určite pozná doktora Romana Blahutu, ktorý vyhral súťaž o najlepšiu prednášku na tomto kongrese. Dostal možnosť prezentovať na Slovenských dentálnych dňoch, kde jeho témou bola spolupráca medzi praktickým zubným lekárom a špecialistom na endodonciu. Ukázal nám jasné smernice, podľa ktorých môžeme jednoducho zhodnotiť náročnosť endodontického výkonu. Dostali sme návod na to, ako sa máme rozhodnúť, keď uvažujeme nad referovaním pacienta k zubnému lekárovi, ktorý sa špecializuje na endodonciu.

Okrem prednášok Slovenské dentálne dni ponúkali účastníkom aj praktické workshopy a dentálnu výstavu, kde sme mohli nájsť produkty viac ako z 20 firiem. Nielen na spoločenskom večierku, ale počas celých troch dní vládla na kongrese dobrá atmosféra, pozitívna bola aj prítomnosť všetkých vekových kategórií, vrátane študentov zubného lekárstva.

Vidíme sa o rok!

Komentáre