Adhezívny mostík v laterálnom úseku chrupu – MDDr. Petr Švácha

 

Zhotovenie adhezívneho mostíka je metóda nahradenia chýbajúceho zuba. Môže slúžiť ako alternatíva fixného mostíka. Je šetrná k tvrdým zubným tkanivám pilierových zubov. Pacient odchádza s náhradou chýbajúceho zuba už po jednej návšteve.

Techniku nám prezentuje MDDr. Petr Švácha na klinickom prípade chýbajúceho horného druhého premolára. Doktor Švácha vyštudoval odbor zubného lekárstva na Masarykovej Univerzite v Brne a v súčasnosti pôsobí v zubnej ambulancii AmbiCare v Prahe.

Medzičlen je fixovaný na výstuži zo sklenených vlákien EverStick C&B od firmy GC. Výstuž je vyrobená zo silanizovaných sklených vlákien, z termoplastického polyméru a svetlom tuhnúcej živicovej matrix. Vlákna majú byť umiestnené vždy v tej časti mostíka, kde je najväčšia záťaž ťahom, v anteriórnej oblasti čo najviac inciziálne a v posteriórnej oblasti blízko gingívy.

 

Výchozí stav

Modelace sedla budoucího můstku

Měření délky materiálu EverStick C&B pomocí teflonové pásky

Odstranění výplně ze zubu 14 a preparace zářezu do výplně zubu 16

Usazení připraveného sedla a napojení flow kompozitem k zubu

Aplikace flow kompozitu na dno kavity 14 a 16 a také na povrch sedla. Poté adaptuji EverStick C&B

Modelace jádra a aproximálních stěn

Finální práce po artikulaci

Fotografie a postup: MDDr. Petr Švácha

Komentáre