Pečatenie fisúr – aktuálne odporúčania a klinický postup

Pečatenie zubov nie je základným pilierom prevencie zubného kazu, ale je súčasťou odporúčaných metód prevencie predovšetkým u detských pacientov so zvýšenou kazovosťou zubov. Fisúry okluzálnych plôch distálnych zubov sú predilekčné miesta vytvorenia zubného kazu. U detí sa skoro polovica všetkých kazov vytvorí v týchto miestach.

Pri kladení si otázky, či fisúry je alebo nie je potrebné pečatiť, sa necháme riadiť stupňom rizika vzniku zubného kazu u daného pacienta a morfológiou okluzálnej plôšky.

Stupeň rizika hodnotíme pomocou nasledujúcej tabuľky:

– vysoké riziko kazovosti: pacient má 3 alebo viac počiatočných albo kavitačných, primárnych alebo sekundárnych karióznych lézií za posledné 2 roky;

– stredné riziko kazovosti: pacient má 1 alebo 2 počiatočné alebo kavitačné, primárne alebo sekundárne kariézne lézie za posledné 2 roky;

– nízke riziko kazovosti: pacient nemá žiadnu karióznu léziu a žiadne zmeny v rizikových faktoroch, ktoré by zvyšovali riziko kazovosti.

 

Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú indikáciu pečatenia, patria výskyt zubného kazu mliečnych zubov, prítomnosť systémového ochorenia, prítomnosť vrodenej hypomineralizácie alebo hypoplázie zubov.

Klinický postup začína dôkladným vyšetrením okluzálnej plôšky pomocou sondy alebo fluorescenčným diagnostickým prístrojom Diagnodent. Pečatenie je kontraindikované, keď nájdeme akriéznu léziu, ktorá zasahuje do dentínu. Že to tak nie je si môžeme preveriť pomocou intraorálnej RTG snímky.

Povrch zuba očistíme pred aplikáciou pečatidla mechanicky. Môžeme na to použiť rotačnú kefku s depuračnou pastou alebo Airflow techniku. V súčasnosti sa odporúčajú kompozitné pečatidlá, preto je zabezpečenie suchého pracovného poľa nevyhnutné. Použijeme koferdam alebo dobre uložené vatové valčeky s účinným odsávaním.

Uprednostňujeme opakné pečatidlá, pretože pri kontrole sú ľahšie rozoznateľné. Aj keď kompozitné pečatidlá majú veľmi dobrú retenciu, pravidelná kontrola ich celistvosti je veľmi dôležitá.

K dispozícii máme aj štatistické výsledky pečatenia prvých trvalých molárov u detí. Pečatenie redukuje výskyt kariéznych lézií na okluzívnych plôškach o 20 percent po 2 rokoch. Pečatenie má zmysel aj z dlhodobého hľadiska, pretože má vyšší preventívny účinok aj po niekoľkých rokoch, napr. ako fluoridácia.

 

Rozhodnutie pre indikáciu pečatenia nám uľahčuje aj táto schéma:

 

 

Zdroj: Irish Oral Health Services Guidelines, 2010
Alliance for a Cavity-Free Future, prof. MUDr. Markovská, CSc. et al.
Komentáre