Periodontálna sonda vyvinutá v laboratóriách NASA

NASA spinoff technológie sú komerčné produkty a služby, ktoré boli vyvinuté s pomocou NASA, prostredníctvom zmlúv, ktorými podporujú výskum a vývoj: sprístupnenie patentov NASA, povolenie používania ich zariadení, technická pomoc od ich expertov a dáta výsledkov experimentov. Jeden takýto spinoff bol vyvinutý na účely zubného lekárstva, konkrétne parodontológie. Prístroj, ktorý bol vyvinutý pre detekciu korózie, meranie hrúbky a dĺžky materiálov vo svete kozmonautiky, sa prispôsobil požiadavkám medicíny a ľudského tela a bude sa používať ako parodontálna sonda.

Ultrazvukový prístroj je vo vývoji a používa pokročilé technológie, ktoré majú vyriešiť nedostatky manuálneho sondovania parodontu. Kým vyšetrenie klasickou parodontálnou sondou je nepríjemnou záležitosťou, najväčšou nevýhodou je nepresnosť a subjektivita. Vyšetrenie trvá dlho a je málo efektívne. Ultrazvuková sonda, ktorá dostala meno USProbe, po jednoduchom zavedení pozdĺž okraja ďasien zaznamená informáciu o hĺbke gingiválneho sulcu. Je bezbolestný, neinvazívny, a hlavne presný. Proces je plne automatizovaný, hodnoty sa priamo zaznamenávajú do počítačového programu.

Pri tom, ako lekár posúva sondu okolo zuba smerujúcu do gingiválneho sulcu, prístroj vydáva signál do hĺbky priestoru medzi ďasnom a zubom. Signál sa od spodiny odrazí a jeho ozveny sú zaznamenané pomocou ultrazvukového snímača, ktorý je zabudovaný do násadca. Sonda je pripojená priamo na počítač, kde program analyzuje a vyhodnocuje získané údaje a zmapuje stav parodontu v celom chrupe.

Fyziologická hĺbka gingiválneho sulcu je 1 až 2 mm, u pacientov so začínajúcim ochorením parodontu sa prehĺbi na 3 až 5 milimetrov. Parodontológovia odmeraním hĺbky dokážu hodnotiť súčasný stav a sledovaním zmien prispôsobujú liečebné postupy aktuálnemu stavu parodontu a jeho požiadavkám. Sonda zaznamená hranicu medzi korunkou a koreňom (cemento-sklovinová hranica) a miestom, kde zdravé parodontálne ligamenty sa najkoronálnejšie pripájajú k povrchu zuba. Hĺbku sulcu program vyhodnotí ako rozdiel vo vzdialenosti týchto bodov.

Mechanická sonda dokáže namerať iba to, čo je už stratené. Vysoká presnosť USProbe-u umožní detekovať aj malé zmeny a straty parodontálnych ligamentov, a tým zabezpečiť skoršiu diagnózu a intervenciu. Výsledok je menej invazívny, časovo menej náročný a je menej nákladnou terapiou.

Hardvér aj softvér sa momentálne testujú v beta verzii na dvoch univerzitných klinikách a skúša ich aj niekoľko zubárov v Spojených štátoch. Vývojári veria, že prenosom takejto špičkovej technológie do zubárskeho priemyslu vytvoria diagnostickú pomôcku novej generácie, ktorá sa stane štandardom a prispeje k lepšiemu manažmentu ochorení závislého aparátu zubov.

Komentáre