Nové poznatky o zložení slinného mikrobiónu u detí

Zlá ústna hygiena vedie k najčastejším dvom chronickým ochoreniam v ústnej dutine, a to k zubnému kazu a k parodontitíde nielen u dospelých, ale aj u detí. Aby sa zistili rozdiely v zložení slinného mikrobiónu, výskumníci z Japonska a Thajska rozdelili detí do troch skupín podľa kvality ústnej hygieny.

Tohto výskumu sa zúčastnilo 90 detí. Ich ústna hygiena bola hodnotená podľa OHI-S indexu, ktorý hodnotí množstvo prítomného zubného plaku. Deti boli rozdelené do skupiny s dobrou, s dostatočnou a s nedostatočnou ústnou hygienou. Odoberali sa vzorky slín, ktoré sa následne analyzovali na prítomnosť a množstvo 20 taxonomických skupín baktérií.

Najdôležitejší výsledok tejto štúdie sa týka Streptokoka a Veilonelly – dva typy baktérie, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri vytvorení zubného povlaku. Ukázalo sa, že u detí so zlou hygienou sa pomer Streptokoka znížil, kým pomer Veilonelly sa zvýšil. Je to prvá štúdia, ktorá demonštruje dôležitý súvis medzi zvýšeným množstvom Veilonelly a zlou orálnou hygienou u detí.

Veilonella hrá centrálnu rolu pri vytvorení viacdruhových kolón na povrchu zubov. Je to anaeróbna baktéria, ktorá fermentuje kyselinu mliečnu. Spolu s inými kolonizujúcimi baktériami prvej línie, ako je Streptococcus a Neisseria, adherujú na povrch zubov, čím sa začne vytvárať zubný povlak. Tieto baktérie podporujú adhéziu ďalších druhov baktérií – tento fenomén sa volá koadhézia.

Veilonella teda vytvára výhodné podmienky pre osídlenie zubov anaeróbnymi baktériami, ktoré výrazne poškodzujú zubné tkanivá aj parodont. Zvýšené množstvo baktérie Veilonelly v slinách môže slúžiť ako biologický indikátor pre slabý stav ústnej hygieny a v konečnom dôsledku ako riziko vytvorenia zubného kazu.

Zdroj:  Mashima, Izumi et al. “Exploring the Salivary Microbiome of Children Stratified by the Oral Hygiene Index.” Ed. Alexander V. Alekseyenko. PLoS ONE 12.9 (2017)

Autor titulnej fotografie: U.S. Centers for Disease Control and Prevention – Medical Illustrator

Komentáre