MIH – hypomineralizácia skloviny u detí

Diagnóza MIH označuje stav hypomineralizácie trvalých prvých molárov a frontálnych zubov – Molar Incisor Hypomineralsation. MIH je dôležitý klinický problém, ktorý postihuje deti a dospievajúcich. Vyskytuje sa často, v mnohých populáciách po celom svete. Prevalencia je ale veľmi variabilná a počet hlásení udáva postihnutie 2,4 až 40,2 percent populácie. Dôvodom môžu byť rozličné metódy vyšetrenia, diagnostické kritéria a rôzne vekové skupiny vyšetrovaných. Najvhodnejší vek na skúmanie prevalencie je 8 rokov alebo longitudálna štúdia s opakovanými kontrolami vo veku 6, 8, 10 a 12 rokov.

Súčasné kritériá pre diagnózu MIH sa týkajú rezákov a prvých molárov. Typické ohraničené ostrovčeky nepriesvitnej skloviny, ktoré charakterizujú MIH, môžeme pozorovať aj na iných zuboch. Vyskytujú sa na druhých molároch, na špičkách očných zuboch aj premolároch. Treba si však uvedomiť, že aj napriek názvu MIH, tieto defekty nie sú limitované na rezáky a prvé moláre.

 

Klinický prejav a diagnostické kritériá:

 • Trvalé prvé moláre a rezáky: prítomná hypomineralizácia minimálne jedného trvalého prvého molára. Podľa závažnosti môžu byť postihnuté viaceré moláre alebo až všetky rezáky a ďalšie zuby.
 • Ohraničené defekty skloviny vysokej opacity: typická lokalizácia na okluzálnej a bukálnej časti korunky. Defekty majú variabilnú veľkosť a farbu – od bielej cez krémovú a žltú až po hnedú. Zaznamenávajú sa iba defekty veľkosti väčšej ako 1 milimeter. Často postihujú väčšinu povrchu korunky.
 • Dezintegrácia skloviny: miera rozpadu korunky závisí od porozity hypomineralizovaných častí korunky. Pri ťažkých formách sily pôsobiacej na sklovinu počas žuvania rýchlo sklovinu rozrušia a odhalený dentín je následne vystavený zvýšenému riziku zubného kazu.
 • Citlivosť zubov: prejavuje sa rôznymi stupňami, od miernej reakcie na vonkajšie podnety až k spontánnej hypersenzitivite. Dosiahnuť anestéziu týchto zubov je nezvyčajne ťažké.
 • Mierna forma: defekty skloviny bez jej rozpadu, občasná senzitivita na vonkajšie podnety ako vzduch alebo voda, len mierny estetický diskomfort.
 • Ťažká forma: rozpad skloviny a spôsobený kaz v dôsledku perzistentnej alebo spontánnej hypersenzitivity aj počas umývania zubov, závažný estetický diskomfort.

 

Etiológia

Presnú etiológiu nepoznáme, ale pravdepodobne ide o multifaktoriálne ochorenie. V prípade, ak naraz účinkuje niekoľko faktorov, môže byť vo vyššej miere spôsobené riziko výskytu MIH. Uvažuje sa nad genetickou zložkou, vplyvom liečiv ako amoxicilín, ovčie kiahne a horúčkové stavy, hrúbka skloviny, vyššia individuálna vnímavosť dieťaťa v určitom veku, lieky užívané matkou počas tehotenstva, podmienky pôrodu.

Zaujímavý je fakt, že riziko MIH sa zvýši dvojnásobne vtedy, ak dieťa užívalo antibiotikum amoxicilín počas prvého roka veku. Napriek tomu, nálezy na archeologických materiálov ukazujú, že MIH sa vyskytoval dlho predtým ako sa amoxicilín začal používať v medicíne.

 

Terapia

Dostupné terapie pre MIH v sebe zahŕňajú prevenciu, rekonštrukciu tvrdých zubných tkanív a extrakciu. Voľba terapie je založená na závažnosti ochorenia, na dentálnom veku pacienta, na sociálnej vrstve a očakávaní rodiny.

 • Prevencia – účinná hlavne v mladších vekových skupinách krátko po prerezaní postihnutých zubov. Oboznámenie rodičov so správnymi stravovacími návykmi. Používanie fluoridovej zubnej pasty s množstvom fluóru minimálne 1000 ppm. Pasty obsahujúce kazeín, mliečny proteín obsahujúci fosfát vápnika zabezpečujú prostredie pre sklovinu, vysoko saturované fosfátom a vápnikom podporujú remineralizáciu. Profesionálna aplikácia fluórových lakov a gélov sa odporúča pacientom so spontánnou hypersenzitivitou.
 • Pečatenie laterálnych zubov – vysoko odporúčané riešenie pri postihnutých molároch bez rozpadnutia skloviny. Ako náhle nastane rozpadnutie skloviny, aplikácia pečatidla stráca význam, pretože sa znemožní retencia.
 • Zlepšenie estetiky – menej závažné defekty frontálnych zubov môžu reagovať na bielenie pomocou mikroabrázie kyselinou fosforečnou a mikroabrazívnej pasty. V ťažších prípadoch sa používa kombinácia dvoch metód – mikroabrázia a bielenie karbamid peroxidom prinášajú výsledky v niektorých prípadoch. Jeden prístup odporúča aplikáciu tekutého pečatidla po bielení, ktoré hermeticky uzavrie mikroporozity a zabraňuje nežiadanej citlivosti zubov.
 • Skloionomérna výplň – materiál je adhézny k dentínu aj k sklovine a dlhodobo uvoľňuje fluoridy. Má nižšie mechanické vlastnosti, ale môže byť indikovaný na miesta s neadekvátnou kontrolou vlhkosti. Ak chceme predĺžiť životnosť takejto výplne alebo ju umiestniť na mechanicky zaťažené miesto, je vhodné ju prekryť vrstvou kompozitu.
 • Kompozitná výplň – životnosť kompozitnej výplne v zuboch postihnutých MIH je podľa štatistík 5,2 rokov. Aplikujeme ju so samolepiacim adhezívom. Tekutý kompozit môžeme použiť ako adhezívum na priame fazety pre vylepšenú estetiku.
 • Kovová korunka – zabezpečuje úplné prekrytie defektívnych molárov. Predchádza ďalšej strate tvrdých zubných tkanív, vyrieši problematiku senzitivity a zabezpečuje správny oklúzny kontakt. Môže byť indikovaná vtedy, keď rozsiahla strata skloviny už nastala, ale používa sa menej pre invazívny charakter tohto ošetrenia.
 • Porcelánové fazety a korunky – indikované iba pre plno prerezané zuby. Fazety ponúkajú dobrý estetický výsledok. Pre blízkosť pulpy k povrchu v mladom veku a ťažkosti zabezpečenia správneho odtlačku subgingiválnych okrajov preparácie od používania koruniek sa upúšťa.
 • Extrakcia – zvažujeme z ortodontických dôvodov. Ideálny dentálny vek na uskutočnenie extrakcie je 8,5 – 9 rokov. V tomto prípade dovolíme druhým molárom zaradiť sa do zuboradia a uzavrieť oklúziu.

Terapiu plánujeme holisticky. Deti s MIH podstúpia dentálne ošetrenie častejšie ako ich rovesníci a tieto ošetrenia sú často komplikované. Úzkosť sa môže prejaviť nespoluprácou. Správanie detského pacienta musíme správne manažovať. Ideálne terapeutické postupy často musíme prispôsobiť možnostiam v danej situácii a použiť alternatívne riešenia.

Zdroj: EAPD Guidelines

Komentáre