Nový dentálny materiál odoláva plaku a zabíja mikróby

Nový dentálny materiál, ktorý bol testovaný na University of Pennsylvania, má nádejné vlastnosti: nielenže zabíja baktérie, ale je odolný aj rastu biofilmu na jeho povrchu. Pri tom má minimálnu toxicitu na okolité tkanivo, pretože obsahuje také antimikrobiálne činidlo poškodzujúce len tie baktérie, s ktorými sa dostane do priameho kontaktu.

Kompozitné materiály používané v súčasnosti v konzervačnom zubnom lekárstve sú vystavené negatívnym účinkom bakteriálneho biofilmu a riziku vytvorenia sekundárneho zubného kazu. Nový kompozit obsahuje nerozpustné imidazolium, čo je soľ organickej dusíkatej aromatickej zlúčeniny imidazolu.

Doterajšie pokusy o vyrobenie podobného materiálu neboli dostatočne mechanicky odolné. Na to, aby dosiahli efektívnu baktericídnu vlastnosť, museli obsahovať veľké množstvo antimikrobiálnych látok. Vysoká koncentrácia takej látky ale oslabila ich štruktúru, navyše bola toxická aj pre okolité tkanivo. Táto novinka má vynikajúce mechanické vlastnosti a dlhotrvajúcu antibiofilmovú aktivitu bez cytotoxicity.

Antibakteriálne častice imidazolu sú vstavané do živicovej štruktúry kompozitu. Namiesto toho, aby sa táto účinná látka postupne uvoľňovala, je tento materiál nerozpustný, kvôli čomu ničí len tie baktérie, s ktorými sa dostane do kontaktu. Táto vlastnosť znižuje pravdepodobnosť antimikrobiálnej rezistencie.

V porovnaní s konvenčným kompozitom, na ktorého povrchu prebieha neustály rast biofilmového matrixu, nový materiál narúša schopnosť biofilmu rásť. Na jeho povrchu sa vytvorí iba tenká vrstva biofilmovej matrix, ktorá je odstrániteľná iba pomocou veľmi malej sily, a to takou, ktorá pôsobí na povrch zubov, napríklad keď sa človek napije vody.

Ak sa tento materiál dostane na trh, bude slúžiť ako perfektný príklad na to, ako môžu moderné materiály pomôcť lekárom v klinickej praxi zlepšiť úroveň ošetrenia. V tomto prípade nám budú pomáhať v boji proti sekundárnym zubným kazom.

 

Zdroj:  Geelsu Hwang, Bernard Koltisko, Xiaoming Jin, Hyun Koo. Nonleachable Imidazolium-Incorporated Composite for Disruption of Bacterial Clustering, Exopolysaccharide-Matrix Assembly, and Enhanced Biofilm Removal. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017

Komentáre