Extrúzia subgingiválne odlomeného zuba pomocou magnetov

Subgingiválna zlomenina korunky a koreňa predstavuje ťažko riešiteľnú situáciu pre klinického lekára. Protetické ošetrenie komplikuje subgingiválne uloženie línie zlomu a sťažené je aj udržiavanie parodontálnych tkanív v dobrom stave. Možnosti liečenia tohto stavu sa obvykle obmedzujú na extrúziu zostávajúceho koreňa konvenčným ortodontickým zariadením, na chirurgickú intraalveolárnu transplantáciu koreňa alebo na extrakciu, a na zhotovenie mostíka. Prezentujeme novú metódu ortodontickej extrúzie pomocou extrúznych magnetov firmy Steco.

Pomocou magnetickej extrúzie je možné vytiahnuť nízko odlomené zuby z lôžka a následne ich prekryť korunkou. Ďalším využitím metódy je zlepšenie stavu mäkkých tkanív pred implantáciou. Následkom magnetickej extrúzie sa vybuduje aj kosť pod koreňom a zlepšia sa tak podmienky pre následné vloženie implantátu. Výsledkom je zväčšená hrúbka tvrdých zubných tkanív a okolitých mäkkých tkanív.

 

Princíp extrúzie je založený na dvoch magnetoch, z ktorých jeden sa upevňuje na koreň. V krátkej vzdialenosti je druhý magnet upevnený v dočasnom mostíku. Magnetická príťažlivá sila pomaly tiahne koreň smerom koronálne z alveolu. V dôsledku pomalého fyziologického procesu sa apikálne vytvára nové kostné tkanivo. Maximálna sila medzi dvoma extrúznymi magnetmi TI tanmagnetics je 1 N (100g).

Extrúzne magnety Steco Titanmagnetics sa vyrábajú podľa rovnakého konštrukčného princípu ako magnetické príchytky na fixáciu protetických náhrad. Výrobný proces v sebe zahŕňa zváranie do titánového puzdra, čo zabezpečuje odolnosť voči korózii. Povrch je pieskovaný pre dobrú retenciu v kompozitných materiáloch. Okluzálny povrch je z hygienických dôvodov vyleštený.

Súčasťou súpravy je aj polohovací disk, ktorý pomáha usporiadať magnety paralelne s hrúbkou 1 a 2 mm. Hrúbku volíme podľa rozmerov potrebnej extrúzie. Začíname fixáciou prvotného magnetu na koreň duálne tuhnúcim kompozitom, následne napolohujeme sekundárny magnet pomocou polohovacieho disku. Disk môžeme odstrániť potom, ako zafixujeme pozíciu sekundárneho magnetu na dočasný mostík alebo dlahu.

Titulný obrázok: Steco system-technik
Zdroj: https://steco.de/en/dentist/extrusion-magnets/

Komentáre