Prečo sa rany v ústach hoja rýchlejšie?

Už dlho pozorujeme zaujímavý fakt o tom, že rany v ústach sa hoja rýchlejšie ako rany iných častí tela. Doteraz sme mali objasnené iba to, že sliny majú priaznivý vplyv na rýchlosť procesu hojenia, ale nepoznali sme presne to, akú úlohu v procese zohrávajú. Výskumníci z Chile sa snažili demystifikovať tento mechanizmus a identifikovať molekulu, ktorá je zodpovedná za rýchle a účinné hojenie intraorálnych rán.

Štúdia sa sústredila na slinnú bielkovinu histatin-1 a jej efekty na angiogenézu, pretože formácia nových krvných kapilár v oblasti rany je kritická pre rýchlosť a účinnosť hojenia defektu. Výsledky ukazujú, že histatin-1 podporuje angiogenézu, a tak isto aj adhéziu a migráciu buniek. Histatin-1 je antimikrobiálna bielkovina s vysokým zastúpením v sline.

Pokusy sa robili na viacerých úrovniach. V prvej fáze sa účinky histatinu-1 skúmali in vitro, na izolovaných endoteliálnych bunkách. V ďalšej fáze sa použili zvieracie modely, konkrétne kuracie embryá. Vzorky sliny boli získané zo zdravých ľudských donorov. Pomocou týchto modelov bola dokázaná schopnosť histatinu-1, získaného zo slín, podporovať a urýchliť formáciu nových ciev – angiogenézu tým, že aktivuje adhéziu a migráciu endoteliálnych buniek v mieste poškodeného slizničného krytu.

Tieto výsledky nám pomáhajú lepšie porozumieť procesu hojenia nie len intraorálnych rán, ale aj poraneniu kože a slizníc na iných častiach tela. Ďalším cieľom je vyvinúť lepšie terapeutické materiály a implantáty, ktoré by pomocou tejto molekuly urýchlili hojenie rán. Štúdia nás posunula bližšie k vysvetleniu, prečo niektoré zvieratá, ale často aj deti, si olizujú svoje poranenia – je možné, že tým zužitkujú účinok histatinu-1.

Komentáre