Fluoridácia – spôsoby aplikácie prípravkov v prevencii zubného kazu

Európska akadémia detskej stomatológie (EAPD) silne podporuje denné použitie fluoridov ako súčasť každého komplexného preventívneho programu u detí. Odporúčané použitie fluoridových prípravkov musí byť vyvážené medzi rizikom zubného kazu a možným toxickým účinkom fluoridov. Preventívne programy majú byť prehodnocované v časových intervaloch a adaptované k aktuálnym potrebám pacienta. Pre väčšinu európskych komunít EAPD odporúča vhodné fluoridové zubné pasty a dodržané postupy ústnej hygieny, ako základný hygienický režim detských pacientov.

Kariostatický efekt fluoridu sa prejaví predovšetkým lokálnou aplikáciou. Fluoróza, prejav nadmerného príjmu fluoridov, súvisí vo väčšej miere so systematickým podávaním fluoridových výživových doplnkov počas prvých 6 rokov života. Rizikovým faktorom môže byť ale aj používanie fluoridovej zubnej pasty. Z časového hľadiska je riziko fluorózy zvýšené počas sekrečnej a maturačnej fázy zubnej skloviny. Riziká zvažujeme pri nasledujúcich vekových skupinách rozdielne:

  • 0 – 4 roky: riziko fluorózy trvalých rezákov a prvých molárov, pretože v tomto veku prebieha ich kalcifikácia a maturácia. Obzvlášť rizikový je 15. až 30. mesiac, počas ktorého je vhodné monitorovať aj lokálne aplikované fluoridy pre nedostačujúcu kontrolu hltacieho reflexu.
  • 4 – 6 rokov: v tomto období sa kalcifikujú premoláre a druhé trvalé moláre, a preto sú v riziku fluorózy.
  • 6 rokov a viac: riziko v tomto období je zanedbateľné, fluoróza sa môže prejaviť na tretích molároch.

Fluoridácia pitnej vody

Fluoridácia pitnej vody je kontrolovaná úprava koncentrácie fluóru pre dosiahnutie optimálneho dentálneho zdravia. Je efektívna a dostupná pre každú sociálnu vrstvu, a preto ju EAPD podporuje. Okrem zvýšeného rizika dentálnej fluorózy sa zatiaľ nepotvrdili žiadne nežiaduce účinky, ktoré by vplývali na ľudský organizmus. V dnešnej dobe je relevantná predovšetkým v rozvojových krajinách a v komunitách bez prístupu k prostriedkom topickej fluoridácie.

Fluoridové tabletky, kvapky, fluoridové mlieko a soľ

Tieto prípravky sú k dispozícii už niekoľko desaťročí. Dôkazy na preventívny účinok fluoridového mlieka sú limitované. Koncentrácia fluóru v týchto prípravkoch sa pohybuje v rozmedzí 2,5 – 5,0 mg na liter. Fluoridová soľ je široko používaná v Nemecku, vo Francúzsku a vo Švajčiarsku, a to v koncentrácii 250 mg na kilogram. Efektivita fluoridovej soli nebola študovaná pomocou randomizovaných kontrolných štúdií, ale u detí môžeme predpokladať nízku efektivitu kvôli odporúčanej neslanej diéte v tomto veku. Výsledky štúdií týkajúcich sa fluoridových tabletiek a kvapiek nemajú jednoznačné výsledky. Treba si ale uvedomiť, že pokiaľ sa hladina fluóru v pitnej vode nachádza v rozmedzí 0,3 až 0,6 mg na liter, tak okrem fluoridovej zubnej pasty by nemali byť použité ďalšie fluoridové prípravky.

Odporúčanie: Fluoridové mlieko a soľ môžu byť využité v skupinách bez prístupu k fluoridovej pitnej vode. Používanie fluoridových tabletiek a kvapiek môžeme zvážiť u vybraných pacientov individuálne po stanovení vysokého rizika vytvorenia zubného kazu.

Fluoridové gély, výplachy a laky

Profesionálne gély s 5000 až 12 500 ppm fluoridu – môžu byť použité 2 až 4 krát ročne v indikovaných prípadoch. Používaním nosičov primeranej veľkosti a polohovaním pacienta do vzpriamenej polohy môžeme predísť prehĺtaniu prípravku. Na konci ošetrenia zuby potrieme gázou a inštruujeme pacienta aby 20 – 30 minút nepil a nejedol. U detí mladších ako 6 rokov je táto metóda kontraindikovaná, pretože v prípade prehltnutia možné riziká prevažujú nad benefitmi. V prevencii kazu trvalých zubov sú tieto gély indikované.

Výplachy na domáce používanie s 225 ppm denne alebo 900 ppm 1x týždenne – pre prevenciu kazu trvalých zubov u detí starších ako 6 rokov. Ústa pacient preplachuje s 10 ml roztoku počas jednej minúty, pričom 20 – 30 minút po výplachu nemožno jesť a piť.

Profesionálne laky s 1000 až 50 000 ppm – indikované pre prevenciu kazu v mliečnom aj trvalom chrupe. Použitie 2 až 4 krát ročne, aplikácia tenkej vrstvy na rizikové miesta v zuboradí. 20 – 30 minút po ošetrení nejesť a nepiť.

Fluoridové zubné pasty

Rozšírené použitie fluoridových zubných pást je jedno z najvýznamnejších dôvodov dramatického zníženia výskytu zubného kazu za posledných 30 rokov. Je skoro ideálnou metódou verejného zdravotníctva, pretože je praktická, lacná, kultúrne vyhovujúca a rozšírená. Potenciálne riziko spočíva vo vzniknutí dentálnej fluorózy vtedy, ak dôjde k pravidelnému prehltávaniu zubnej pasty, predovšetkým počas prvých 3 rokov života. Až 80 percent denného príjmu fluóru pochádza zo zubnej pasty. Preto sa rodičom odporúča používanie malého množstva pasty, vo veľkosti hráška a ich prítomnosť a pomoc pri umývaní zubov dieťaťa minimálne do 7 rokov. Nižšia koncentrácia fluóru v detských zubných pastách môže byť indikovaná, ale pozitívny vplyv pod koncentráciou 500 ppm nie je dokázaný.

Umývanie zubov by malo trvať viac ako minútu a deti povzbudzujeme, aby vypľúvali zvyšnú pastu, ale aby nevyplachovali vodou. Tak sa predĺži pozitívny vplyv fluóru na zuby. Odporúčané je umyť zuby tesne pred spaním a minimálne ešte raz počas dňa. Jesť rovno po umývaní sa neodporúča. Na umývanie môžeme použiť manuálna kefku alebo elektrickú kefku s malou, mäkkou hlavičkou.

Odporúčaná koncentrácia fluóru v zubných pastách, frekvencia použitia a množstvo pasty pre vekové skupiny detí:

  • 6 mesiacov až 2 roky – koncentrácia 500 ppm, dvakrát denne, množstvo ako hrášok;
  • 2 až 6 rokov – koncentrácia 1000 ppm, dvakrát denne, množstva ako hrášok;
  • 6 rokov a viac – koncentrácia 1450 ppm, dvakrát denne, množstvo 1 – 2 cm.

Zdroj:  Guidelines on the use of fluoride in children: an EAPD policy document

 

Komentáre