Endodoncia cez šablónu

Endodontické ošetrenie zakrivených alebo kalcifikovaných koreňových kanálikov je veľkou výzvou, pretože aj pod mikroskopom je sťažená ich optická kontrola. Diagnóza a virtuálne plánovanie endodontických intervencií pomocou trojrozmerných zobrazovacích metód je už známe. Obrázky CBCT umožňujú zobrazenie priestorových štruktúr zubov. Na základe údajov z CT snímku dokáže počítačový softvér zobraziť anatomické štruktúry koreňového systému. S ohľadom aj na geometriu vrtáka je možné naplánovať os vŕtania a optimálny prístup k dutine.

 

V počítači vytvorený tvar šablóny sa exportuje a môže byť vyfrézovaný CAM systémom alebo vytlačený na 3D tlačiarni. Súčasťou šablóny je vŕtacie puzdro, ktoré vedie endodontický nástroj pozdĺž plánovanej osi, a hĺbková zarážka, ktorá určí hĺbku preparácie.

 

Softwer Dental Wings, s ktorým klinickí lekári mohli doteraz plánovať šablóny na zavedenie implantátov, rozširuje svoju ponuku s funkciou na plánovanie endodontických šablón. Titánové pretvary vŕtacieho puzdra StecoGuide začala vyrábať firma Steco system-technik. Vývoj systému endodontických šablón prebiehal v spolupráci s University of Basel. Prvé štúdie naznačujú, že táto metóda poskytuje presnú a rýchlu techniku, ktorá je nezávislá od operátora na prípravu prístupových kavít.

 

Titulná fotografia: Quintessenz

Zdroj: https://steco.de/, DentalWings

Komentáre