Preferencie slovenských pacientov pri návšteve zubného lekára

Na čom záleží pacientom pri zubnom ošetrení a podľa čoho si vyberajú svojho zubného lekára? Na to sme boli zvedaví, keď sme poprosili rôznorodú skupinu pacientov, aby vyplnila náš dotazník. Opýtaní pacienti boli vo veku 18 až 54 rokov, väčšina z nich žije v meste (72%). Dotazník vyplnilo sto pacientov, a tu prinášame jeho výsledky.

86 % respondentov navštevuje svojho zubného lekára pravidelne, teda chodia na preventívnu prehliadku raz ročne. Ostatní chodia nepravidelne, svojho zubného lekára navštevujú najmä v prípade bolesti. Pri vstupe do ambulancie vnímajú atmosféru veľmi intenzívne – skoro každý z nich označil priateľský prístup a milých zamestnancov za veľmi dôležitú úlohu.

Pri výbere zubného lekára pacienti samozrejme vnímajú aj cenník, ale nepovažujú ho za rozhodujúci – 74 % pacientov je ochotných za moderné technológie a kvalitu práce zaplatiť aj viac. Takých, ktorých nezaujíma spôsob práce a chcú mať zákrok  len rýchlo za sebou, bolo len 25 %.

Spýtali sme sa pacientov aj to, čo si najviac vážia v zubnej ambulancii. Interiér ambulancie síce pacienti vnímajú, ale je menej dôležitý ako napríklad možnosť parkovania a dobrá lokalita ambulancie. Pacienti sú samozrejme spokojnejší v prípade, ak na termín ošetrenia nemusia dlho čakať.

Recenzie na konkrétnych zubných lekárov sú dostupné na internete a môžeme ich nájsť na rôznych webových stránkach. Pacienti ich berú do úvahy, ale oveľa menej, ako recenzie svojich známych a kamarátov. Je teda pravdepodobnejšie, že pôjdu za zubárom, ktorého im odporúčal kamarát a názory cudzích na internete sú pre nich menej dôležité. Nie je to ale tým, že pacienti málo využívajú internet, pretože viac ako polovicu by potešila možnosť zarezervovať si termín ošetrenia online.

Čo sa týka samotného ošetrenia, cena je rovnako dôležitá ako používanie moderných technológií. Na nadštandardoch, ako je možnosť počúvania hudby počas ošetrenia alebo na dĺžke ošetrenia, pacientom až tak nezáleží. Samozrejme, každý chce mať pekný úsmev – skoro všetci označili estetický výsledok za dôležitý.

Výsledky dotazníka sú v súlade s terajším trendom v zmene názorov pacientov, čo sa týka starostlivosti o chrup. Považujú kvalitnú a estetickú prácu zubných lekárov za dôležitú, o svoj chrup sa zaujímajú a do ambulancie s priateľskou atmosférou už nechodia s takým strachom ako kedysi.

Komentáre