Prečo je u diabetikov častejší výskyt parodontitídy?

U diabetikov je výskyt parodontitídy častejší ako u generálnej populácie. Nová štúdia z Univerzity v Pensylvánii vysvetľuje prečo. Cukrovka spôsobuje zmeny v ústnom mikrobióme, ktoré vystupňujú zápalové zmeny a riziko straty kostného tkaniva.

Doteraz sme nemali konkrétne dôkazy, že diabetes priamo ovplyvňuje orálny mikrobióm. Dôkazy získala skupina vedcov, ktorá predviedla výskum na myších modeloch s diabetom typu 2.

Vedci začali s charakterizovaním orálneho mikrobiómu diabetických myší v porovnaní so zdravými. Zistili zanedbateľné rozdiely v stave normoglykémie. Keď sa ale myši dostali do hyperglykémie, zloženie mikrobiómu sa výrazne odlíšilo. Jedinci s vysokou koncentráciou cukru v krvi mali oveľa nižšiu diverzitu baktérii ako ich zdraví súrodenci.

Za krátky čas sa u nich vyvinula parodontitída aj so stratou kostného tkaniva alveolárneho výbežku. Zaznamenali zvýšené hladiny IL-17 signálnej molekuly, ktorá hrá dôležitú úlohu v imunitnej a zápalovej oblasti. Zaujímavé je, že u ľudí, ktorí majú zvýšenú hladinu IL-17 sa tiež prejavuje parodontitída.

Tieto zistenia zvýraznili súvis medzi zmenami v orálnom mikrobióme a periodontitídou, ale nedokázali, že tieto zmeny sú priamo zodpovedné za túto chorobu. Aby získali jednoznačný dôkaz, vedci pretransportovali orálne mikroorganizmy z diabetických myší do sterilných jedincov (myši, ktoré boli chované v sterilnom prostredí bez prítomnosti akýchkoľvek mikroorganizmov).

U týchto príjemcov mikroorganizmov sa tiež vyvinula parodontitída. Na mikro-CT skene sa ukázalo, že majú o 42 percent menej kostného tkaniva ako zdraví jedinci. Krvné zápalové markery mali tiež zvýšené.

Ako zmena mikrobiómu spôsobí parodontitídu? V procese má úlohu už spomínaný zápalový cytokín IL-17. Keď myši s diabetom dostali injekciu s protilátkou anti-IL-17, zaznamenal sa oveľa nižší stupeň straty kostí.

Tento experiment nám objasnil mechanizmy parodontitídy u diabetických pacientov a ukázal aj to, že starostlivá kontrola glykémie u ľudských pacientov výrazne znižuje riziko parodontitídy.

 

Zdroj: E Xiao, Marcelo Mattos, Gustavo Henrique Apolinário Vieira, Shanshan Chen, Jôice Dias Corrêa, Yingying Wu, Mayra Laino Albiero, Kyle Bittinger, Dana T. Graves. Diabetes Enhances IL-17 Expression and Alters the Oral Microbiome to Increase Its Pathogenicity. Cell Host & Microbe, 2017

Komentáre