Kvalitné vzdelávanie na dosah – MUDr. Milan Lehotský

Dental Topics je vzdelávacie centrum pre zubných lekárov a pre študentov zubného lekárstva v Bratislave. Rozhodla som sa o ňom napísať nielen na základe dobrých osobných skúseností z kurzov. Dôvodom bola aj spokojnosť mojich kolegov, pozitívne recenzie na Facebooku, a samozrejme celá filozofia vzniku a zameranie centra Dental Topics.

Hlavným cieľom tímu Dental Topics – na čele s MUDr. Milanom Lehotským – je ponúknuť kvalitné teoreticko-praktické vzdelávanie. Zameriava sa na techniky minimálne invazívnej stomatológie. Kladie dôraz na praktickú zručnosť. Účastníci kurzu majú možnosť vyskúšať moderné postupy vďaka modernému vybaveniu – vybavenie zahŕňa fantómové hlavy, zväčšovaciu techniku, rôzne prístroje a materiály.

MUDr. Lehotský je špecialista na endodonciu a mikroskopickú stomatológiu. Zaoberá sa estetickými rekonštrukciami, prednáša na Slovensku aj v zahraničí. Pracuje v súkromnej zubnej ambulancii Oradent s najmodernejšími technológiami. Pri vzniku Dental Topics spolupracoval aj medzinárodný tím mentorov. Na praktických kurzoch sa učíme z vlastných chýb, ale máme možnosť svoje otázky aj prekonzultovať. Na aktuálnych kurzoch sa môžeme naučiť vymodelovať estetické frontálne rekonštrukcie, rýchlo a jednoducho používať koferdam alebo zhotoviť mostík na sklenenom vlákne. V príprave sú kurzy aj v oblasti pedostomatológie alebo implantológie.

O tom, ako vznikol projekt Dental Topics, nám porozprával MUDr. Milan Lehotský:

Vzdelávacie centrum Dental Topics je jedinečné v Bratislave aj vo svojom zameraní na minimálne invazívnu stomatológiu. Ako vznikla myšlienka založiť centrum?

MUDr. Lehotský: Myšlienka založiť vzdelávacie centrum sa začala rodiť niekedy v roku 2012, kedže sa na Slovensku v tom nebolo možné dostať ku kvalitnému postgraduálnemu praktickému vzdelávaniu. Jednoducho tu chýbalo niečo, čo sme videli že na západe o nás funguje a je o to záujem. Bohužial v tom čase nebolo na takéto odvážne plány dostačné zázemie. V roku 2015 sa však podarilo zakupiť nové priestory pre našu stomatologickú kliniku ORADENT a tak bolo možné aj plány o vzdelávacom centre posunúť viac do reálnej podoby. Začiatkom roka 2017 sa následne uskutočnil prvý teoreticko-praktický seminár na pôde novo vzniknutého centra DENTAL TOPICS EDUCATION s heslom education, motivation, passion.
Akými ťažkosťami ste sa stretli počas vybudovania vzdelávacieho centra?
MUDr. Lehotský: Z mnohých spomeniem napr. klasicke problémy spojené so slovenským stavebnictvom ako nedodržiavanie termínov a nekvalitne odvedená práca.

Kurzy, ktoré organizujete pre študentov zubného lekárstva sú populárne, vždy sa rýchlo vypredajú. Ako sa Vám so študentmi spolupracuje?

MUDr. Lehotský: Spolupracovať a pomáhať študentom so zle nastaveným edukačným systémom som začal v roku 2013 na LF UK v Bratislave. Mal som pocit,že niečo som dostal, a tak niečo treba aj vrátiť a máličko pomôcť slovenskej stomatológii. V študentoch je budúcnosť, a preto sa teším ak sa kurz rýchlo zaplní. Vážim si študentov, ktorý sú doslova hladný po informáciach a majú záujem robiť kvalitnú a poctivú stomatológiu.
Aké vízie máte do budúcnosti?
MUDr. Lehotský: Kvalitné vzdelanie na dosah, to je moja súčasná vízia a taktiež cieľ do buducnosti. Aby študenti a kolegovia nemuseli cestovať za kvalitným vzdelaním mimo svoju krajinu.
Určite by som rád poďakoval všetkým, ktorý priložili ruku k dielu, pomohli a stále pomáhajú zlepšovať vzdelávacie akcie a svojou prácou zvelaďujú centrum ako také. Tiež nemôžem zabudnúť na partnerov, bez ktorých by to bolo všetko oveľa náročnejšie a komplikovanejšie.
Ďakujeme za odpoveďe a prajeme ďalšie úspechy!
Autor fotografií a titulnej fotky: MUDr. Milan Lehotský
Komentáre