Competence in esthetics 2017 – reportáž z konferencie

Viedenská konferencia Competence in esthetics bola už po deviatykrát organizovaná firmou Ivoclar Vivadent. Hlavnou témou sympózia bolo digitálne zubné lekárstvo. Odborníci zaoberajúci sa prevažne oblasťami, ako Digital smile design, CAD/CAM a implantológia, prednášali počas dvoch dní v kongresovom centre Austria Center Vienna.

Prednášali nám nielen klinickí lekári, ako sme si na to mohli zvyknúť na niektorých konferenciách, ale aj univerzitní profesori, ktorí robia aj laboratórny výskum a získané poznatky majú možnosť aplikovať priamo v praxi. Jedným z nich bol Dr. Tim Alexander Joda zo Švajčiarska, z Bernskej Univerzity. Je špecialistom v troch oblastiach, a to v oblasti protetiky, implantológie aj parodontológie. Práve preto k problematike stavu mäkkých tkanív pri zavedení zubného implantátu pristupuje z komplexného hľadiska. Rozprával aj o tom, ako a kedy prejsť na úplný digitálny workflow v implantológii. Zvýraznil výhody chirurgických dláh, ktoré pomáhajú hlavne pri správnom zavedení viacerých implantátov naraz. Pri svojej práci využíva viacero moderných technológií, ako je intraorálny skener, 3D tlač a CAD/CAM. Chirurgický zákrok je teda plánovaný nie na základe CBCT, ale podľa intraorálneho skenu. Implantát zavedie podľa 3D tlačenej chirurgickej dlahy, nová situácia v ústach po chirurgickom zákroku sa znova naskenuje a protéza sa vyhotoví pomocou CAD/CAM systému. Doktor Joda nás upozornil, aby sme sledovali evidence based štúdie, dentálny priemysel a skúsenosti zubárskej komunity na to, aby sme prichádzali k správnym klinickým rozhodnutiam.

Prof. Dr. Florian Beuer z univerzity Charite v Berlíne predstavil pokroky v celkovej digitálnej workflow pri zhotovení celkových snímateľných protéz. Nedostatočná presnosť digitálnych intraorálnych skenerov pri skenovaní mäkkých tkanív stále predstavuje nevyriešený problém. Po zhotovení klasického odtlačku ale Dr. Beuer pracuje už čisto digitálne. V laboratóriu sa odtlačok odleje, následne sa naskenuje a naplánuje sa telo protézy pomocou počítačového softvéru. Báza protézy a zuby sa frézujú osobitne. Protéza je hotová za 4 sedenia. Ušetrí sa tým čas nielen laborantovi, ale aj lekárovi.

Videli sme veľa príkladov kooperácie medzi digitalizovaným dentálnym laboratóriom a zubným lekárom. Aby sa nové digitálne technológie zaviedli do každodennej praxe, musia byť rýchlejšie, presnejšie a lacnejšie ako metódy, ktoré využívame dnes. Spomínaná bola štúdia z roku 2013, podľa ktorej celkový digitálny workflow je podstatne výhodnejší ako analogický: časť práce v laboratóriu sa má znížiť o 50 % a celkové náklady na ošetrenie majú byť tiež o 50 % nižšie.

MUDr. Peter Hajný z Prahy zariadil svoju prax jedinečným spôsobom. Je vyštudovaný zubný lekár a aj zubný technik. Vlastní niekoľko intraorálnych skenerov, štyri 3D tlačiarne, CAD/CAM systém a veľa ďalších prístrojov, ktoré urýchľujú jeho prácu. Tým, že všetko robí digitálne, je schopný týždenne zhotoviť až 150 protetických prác. Je to pôsobivé číslo, keďže dentálny team doktora Hajného pozostáva iba z neho a jeho manželky, a samozrejme, z početných strojov.

Majiteľ oficiálneho tréningového centra firmy Ivoclar v Rumunsku je Miloslav Mladinov. Okrem laboratórnej techniky sa venuje aj dentálnej fotografii na profesionálnej úrovni. Poukázal na to, že vytvorením vlastného brandu sa každá zubná klinika môže odlíšiť a získať tých správnych pacientov.

Dvojica lekára a technika z Chorvátska, Assoc. Prof. Dr. Marko Jakovac a Alen Alic, prezentovali komplikovanú kazuistiku rekonštrukcie chrupu mladej dámy. Ukázali nám krok za krokom, ako premenili nielen úsmev, ale aj výraz tváre pacientky. Samozrejme, aj pre tento prípad bolo navrhnuté riešenie pomocou digitálneho softvéru.

Dr. Ronaldo Hirata prišiel prednášať zo Spojených Štátov. Je profesorom na newyorskej univerzite a autorom populárnej knihy Tips in esthetic dentistry, ktorú preložili už do 3 jazykov. V jeho prednáške o kompozitných materiáloch sa vyjadril k otázke, či je spoľahlivejšie pri zhotovení výplní kompozit vrstviť, alebo použiť bulk fill techniku. Je zástancom toho, že vo väčšine prípadov technológia bulk fill nám zabezpečí lepšie výsledky, lebo počas nej máme menší priestor na urobenie chýb. Povrch bulk fill výplne zakryje vrstvou konvenčného kompozitu.

Na tejto konferencii boli prítomní prednášajúci, ktorí sú naozaj na čele nášho odboru – v ich klinikách, ambulanciách a laboratóriách vznikajú prvé skúsenosti s najnovšími technológiami a poznatky, ktoré určujú kam smeruje zubné lekárstvo. Našu prácu prichádzajúce digitálne technológie nenahradia, ale doplnia tým, že ju urobia efektívnejšou a rýchlejšou. Umožnia úzku spoluprácu medzi zubným lekárom a laborantom, aj keď sa nachádzajú v úplne iných krajinách. Uľahčujú komunikáciu na to, aby sme si naše poznatky mohli medzi sebou vymieňať, naše prípady prekonzultovať so skúsenejšími kolegami, a tým ponúknuť našim pacientom ešte lepšie výsledky našej práce.

Komentáre