Chemické bielenie zubov – prostriedky a ich účinky na tvrdé zubné tkanivá

 

Využitie procedúr bielenia zubov je na vzostupe a môžeme predpokladať, že tieto ošetrenia budú medzi pacientmi vyžadované stále častejšie. Najdôležitejšie poznatky, ktoré by mal zubný lekár ovládať z oblasti bielenia zubov, sa týkajú možnosti a metódy bielenia, indikácie a kontraindikácie a správneho usmernenia očakávania pacientov.

Čo je bielenie zubov?

Bielenie zubov je proces zosvetlenia farby zuba aplikáciou chemického činidla, ktoré oxidáciou organických pigmentácií v tvrdých tkanivách zuba dosiahne efekt bielenia.

Aké metódy bielenia poznáme?

Tri primárne metódy bielenia zubov sú profesionálne bielenie, domáce bielenie a voľno-predajné bieliace prostriedky. Diskolorácie zubov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

vonkajšie sfarbenie zubov – pigmentácie, ktoré sa nachádzajú na povrchu zubov a sú ľahko odstrániteľné pomocou mechanickej profylaxie;

vnútorné sfarbenia zubov – externé pigmentácie, ktoré migrovali do vnútornej časti zubov cez fisúry, jamky a nerovnosťami povrchu alebo pochádzajú z dreňovej dutiny a súvisia s traumou alebo s endodontickým ošetrením.

Vonkajšie chemické bielenie

Ktoré faktory určujú prirodzenú farbu zubov?

Sklovina je semitranslucentná a výsledný odtieň zuba určuje zväčša tmavšie sfarbený dentín pod ňou. Základné sfarbenie dentínu je ovplyvnené rôznymi faktormi, no v prvom rade zohráva úlohu genetika. Sfarbenie dentínu môžu ovplyvniť aj lieky užívané matkou a niektoré infekčné ochorenia počas tehotenstva, lieky užívané v detstve počas vývojovej fázy skloviny trvalých zubov (vek 15 až 30 mesiacov), nadmerný príjem fluoridov.

Pigmentové molekuly sa skladajú z atómov, ktoré sú spojené chemickými väzbami. Niektoré z týchto väzieb absorbujú alebo odrážajú svetlo. Čím viac svetla sa absorbuje, tým tmavšie zub vyzerá. Vlastnosť odrážania na druhej strane určuje vnímanú farbu. Tieto chemické väzby sa volajú chromofory.

Chemické bieliace prostriedky, ako je peroxid vodíka, fungujú na princípe prerušenia chromoforov. Tým vyvolávajú zosvetlenie farby zuba. Hneď ako sa bieliaci prostriedok aplikuje na zub, peroxid vodíka sa rozloží na vodu a voľné radikály kyslíka. Voľné radikály reagujú s dvojitými väzbami pigmentových molekúl, a tým vznikajú jednoduché, bezfarebné väzby medzi atómami.

Vonkajšie bielenie zubov

Bieliace prostriedky na vonkajšie bielenie sú dostupné vo forme gélu, pásky, výplachu alebo tekutiny. Aplikácia je rôzna, pomocou dláh, štetca alebo striekačky. Koncentrácia chemického činidla sa pohybuje medzi 10 až 40 percent.

Pred ošetrením musí byť zubný povlak dokonale odstránený. Mäkké tkanivá odtiahneme pomocou retraktoru líc, ďasno odizolujeme tekutým koferdamom. Nanesieme bieliaci prostriedok a necháme pôsobiť požadovaný čas, podľa odporúčaní výrobcu. Po odstránení prostriedku uvidíme okamžité výsledky.

V prípade domáceho bielenia je koncentrácia chemického činidla nižšia, a preto je potrebné procedúru niekoľkokrát zopakovať na to, aby sa dosiahol želaný efekt. Výhodou je nižšia cena, ale toto riešenie je vhodné iba pre complientných pacientov.

Kontraindikácie bielenia zubov:

– ženy počas gravidity a laktácie;

– vek pod 15 rokov;

– pacienti s ochorením ďasien a závesného aparátu zuba;

– odhalené korene zubov;

– xerostómia;

– hypersenzitivita zubov v anestézii;

– systematické ochorenia: astma, nekontrolovaný diabetes, rakovina.

Samozrejme, protetické materiály a dentálne kompozity nereagujú zmenou farby na chemické bielenie. Pacientov je potrebné dopredu upozorniť na možnú nutnosť výmeny výplní a protetických prác po dokončení bielenia.

Nežiaduce účinky vonkajšieho bielenia:

možný negatívny vplyv na protetické a konzervačné práce: riziko zmeny tvrdosti keramických prác, zmena farby, zmena okrajového uzáveru;

– prechodná senzitivita zubov počas niekoľkých dní;

– iritácia mäkkých tkanív.

Používanie bieliacich lámp v zubnej ambulancii

Názor, že bieliace lampy sú prospešné pri procese bielenia zubov, je medzi dentálnymi profesionálmi pomerne rozšírená. Sú široko používané napriek tomu, že ich pozitívny účinok zatiaľ nepotvrdila ani jedna klinická štúdia. Práve naopak, môžu spôsobiť niekoľko nežiaducich efektov. Navyše, proces bielenia ani neovplyvňujú.

Nežiaduci účinok bieliacej lampy sa prejavuje zahriatím zuba. Emitované teplo dočasne dehydratuje zuby a vyvolá ilúziu bielenia. Dehydratovaná sklovina vyzerá svetlejšie, ale tento dočasný efekt rýchlo zmizne. Treba spomenúť aj riziko popálenia gingivy a tepelného poškodenia zubnej drene. Európska rada zubných lekárov používanie bieliacich lámp neodporúča.

Vnútorné chemické bielenie

Medzi dôvody vnútorného sfarbenia zubov patrí:

– nekróza pulpy;

– intrapulpálna hemorágia;

– materiály použité počas endodontického ošetrenia (gutaperča zanechaná v pulpálnej komore);

– výplňové materiály v korunke zuba (amalgám);

– resorpcia koreňa.

Kontraindikácie vnútorného bielenia:

– vrodené malformácie štruktúry skloviny alebo dentínu;

– prítomnosť zubného kazu, chýbajúci dentín.

V prípade vnútorného bielenia teda ide o bielenie avitálneho zuba. Bieliace činidlo aplikuje zubár dovnútra pulpálnej komory na 2 až 14 dní. Aby sme predišli nežiaducemu úniku chemického činidla do endodonticky ošetreného koreňového kanálika, vchod do nej uzavrieme pomocou skloionomérového cementu pred aplikáciou bieliaceho prostriedku. Prístupovú kavitu uzavrieme dočasným cementom a pacienta zavoláme na kontrolu o 2 až 7 dní. V prípade potreby proces zopakujeme, ale nie počas doby dlhšej ako 4 týždne, aby sme neoslabili korunku. Oslabenie korunky zvyšuje riziko spontánnej fraktúry zuba.

Prostriedky vnútorného bielenia:

37% karbamid peroxid – po aplikácii sa rozloží na peroxid vodíka a močovinu. Močovina zvyšuje pH a efektivitu H2O2 a stabilizuje ho. Má antibakteriálny účinok.

Riziká vnútorného bielenia:

– fraktúra korunky;

– vonkajšia alebo vnútorná resorpcia koreňa;

– rediskolorácia;

– nadmerné vybielenie.

Peroxid vodíka zmení farbu pigmentových molekúl, ale samotné molekuly neodstráni. Preto musíme myslieť na riziko recidív a pacienta o tom informovať. Očakávania pacienta musíme usmerniť, aby boli primerané danej situácii v ústnej dutine. Po vysvetlení rizík a možných nežiaducich účinkov spolu s pacientom vyberieme želanú výslednú farbu zubov. Správne prevedené bielenie zubov je kozmetická procedúra, ktorá je etická a možno ňou pomerne jednoduchým spôsobom pomôcť pacientom zvýšiť ich sebavedomie a cítiť sa lepšie v rodinných, sociálnych a pracovných verejných situáciách.

Zdroj: Council of European Dentists http://ced.co.uk/
Dental Academy of continuing education https://www.dentalacademyofce.com/
Komentáre