Digitálna pomôcka pre odhalenie skrytých zubných kazov

Na otázku, či existuje niečo lepšie ako bitewingová röntgenová snímka na odhalenie
aproximačných zubných kazov, znie odpoveď: ÁNO. Prístroj menom CariVu odhaľuje skryté zubné kazy
s 99 percentnou precíznosťou bez zbytočného ožarovania pacienta röntgenovými lúčmi.

CariVu, detekčný nástroj na odhalenie medzizubných kazov, funguje na princípe transiluminácie
tvrdých tkanív zuba pomocou infračerveného svetla. Silnou stránkou prístroja je to, že jeho využitie si
nevyžaduje žiadne používanie röntgenového žiarenia. To umožňuje vyšetrenie malých detí aj tehotných
žien, opakované vyšetrenia u dospelých pacientov, ale aj možnosť sledovania lézie bez obáv o príliš
veľkej dávke röntgenového žiarenia.

Štíhly nástroj s tromi šikovnými chápadlami, ktoré jemne obklopia zuby, sa jednoducho priloží na
jednotlivé zuboradia a pomaly sa po nich posúva. Na monitore lekár aj pacient vidia v reálnom čase
transiluminované zuby, pekne sa vykresľujú tvrdé zubné tkanivá, taktiež môžeme sledovať
dentínosklovinovú hranicu a prípadné kariézne lézie. Zvyšuje sa compliance pacienta, pretože snímka je
jednoducho čitateľná, kaz sa ľahko a jednoznačne rozlišuje. CariVu odhaľuje skryté aproximačné kazy s
vysokou presnosťou, kým na bitewingových snímkach odhalíme 96 % medzizubných kazov a vizuálnou
aspekciou iba 2 %, CariVu zabezpečuje takmer 100 percentnú úspešnosť bez ožarovania pacienta.

Prístroj vyvinutý firmou DEXIS je prenosný, ale nie je bezdrôtový. Situácia v ústach sa premieta v
reálnom čase na obrazovku v čierno-bielej farbe, kde sa sklovina javí ako svetlá presvietená štruktúra,
kým porózna štruktúra kariéznej lézie sa javí ako tmavá oblasť. Obraz sa číta podobne ako röntgenová
snímka, preto používanie tohto systému nespôsobuje žiadne ťažkosti pri interpretovaní výsledkov. Prístroj
je vhodný na identifikovanie okluzálnych lézii, interproximálnych kazov, recidivujúcich a sekundárnych
kazov a fraktúr.

Komentáre