Korelácia medzi parodontopatickými baktériami a aterosklerózou

Počet dôkazov, ktoré poukazujú na koreláciu medzi parodontitídou a systematickými ochoreniami postupne pribúda. Vo vedeckom časopise Anaerobe bola zverejnená štúdia o korelácii medzi výskytom parodontitídy a aterosklerózy.

Na súvis medzi týmito dvoma ochoreniami bolo už niekoľkokrát poukázané, ale na otázku ako presne tieto ochorenia spolu súvisia sa zatiaľ odpoveď nenašla.

Parodontálne patogény a ich produkty dokážu aktivovať zápalové cytokíny, ktoré hrajú úlohu vo vyvinutí endoteliálnej dysfunkcie a kardiovaskulárnych ochorení. Je známa aj prítomnosť Streptokokov a iných typov orálnych baktérií v aterosklerotických plátoch.

Tentoraz sa dokazovala korelácia medzi baktériami červeného komplexu (P. gingivlis, T. forsythia, T. denticola – klasifikácia podľa Socranského) a aterosklerózou.

Skúmala sa prítomnosť ôsmich anaeróbnych parodontálnych patogénov v subgingiválnom povlaku a v aterosklerotickom pláte u pacientov, ktorí podstúpili operáciu artokoronárneho premostenia (bypass). 90 percent týchto pacientov malo chronickú parodontitídu. Rozsiahlu stratu attachmentu v rozsahu viac ako 5 mm mala polovica z nich.

Vzorky subgingiválneho povlaku a aterosklerotických plátov boli otestované na prítomnosť periodontálnych bakteriálnych patogénov pomocou PCR (polymerase chain reaction). Kontrolnú skupinu tvorili pacienti s chronickou parodontitídou bez systematických ochorení a zdraví pacienti.

Bola spozorovaná štatisticky významná prevaha baktérií červeného komplexu v subgingiválnom povlaku a v aterosklerotických plátoch. Prítomnosť baktérií vo vzorkách bola zvýšená v prípadoch, keď sa rôzne typy baktérie vyskytli v určitých kombináciách. Kombinácia P. gingivlis s T. forsythia a kombinácia P. gingivalis s T. denticola boli štatisticky najvýznamnejšie.

Výsledky štúdie ďalej potvrdzujú podozrenie, že spoločný výskyt anaeróbnych parodontálnych baktérií červeného komplexu umožňuje ich inváziu do koronárnych artérií.

Zdroj:  Mahalakshmi K, Krishnan DP, Krishna Baba MG, Dhivyapriya V, Arumugam SB, Association of periodontopathic anaerobic bacterial co-occurrence to atherosclerosis-a cross – Sectional study, Anaerobe (2017)

Komentáre