Čo má spoločné Alzheimerova choroba a zlá ústna hygiena?

Podľa najnovšej štúdie – veľa. Na základe skúmania štruktúry mozgu zosnulých pacientov s Alzheimerovou chorobou a experimentu na myšiach si vedci všimli spojenie medzi zlou ústnou hygienou a touto formou progresívnej demencie.

Alzheimerova choroba je chronické ochorenie ktoré postihuje pamäťové funkcie, spôsobuje dezorientáciu, problémy s rozprávaním, so správaním. Progreduje pomaly a vyskytuje sa najčastejšie u pacientov nad 65 rokov. Postupom času sa príznaky zhoršujú a s dostupnou liečbou ich vieme len spomaliť, ale zastaviť nie.

Príčina vzniku Alzheimerovej choroby nie je známa. Určitú rolu hrá aj genetika, ale tá nevysvetľuje každý klinický prípad. Pri hľadaní ďalšieho vysvetlenia si vedci všimli zlý stav zubov a častú parodontitídu u týchto pacientoch. Ako sa dá ale dokázať, že zlé zuby sú spúšťačom, a nie dôsledkom Alzheimerovej demencie?

Práca v laboratóriu potvrdila, že v mozgu zosnulých ľudí s Alzheimerovou chorobou možno nájsť baktérie P. gingivalis a detegovali aj DNA mikróbov v mozgovom moku pacientov.

Porphyromonas gingivalis je baktéria vyskytujúca sa v ústnej dutine, ktorá spôsobuje rôzne formy zápalu zubného lôžka (parodontitída). Vo viac ako 90% vzoriek mozgov zaznamenali aj toxické enzýmy produkované týmito baktériami. Navyše, čím viac tohto toxínu, tým vyššie množstvo Tau-proteínu bolo prítomné v mozgu. Prítomnosť veľkého množstva Tau-proteínu je základom jednej hypotézy vzniku Alzheimerovej choroby.

Štúdia pokračovala experimentom na laboratórnych myšiach, ktoré boli infikované baktériou P. gingivalis počas 6 týždňov. Baktérie boli nanesené na ďasná týchto zvierat. Neskôr boli tieto baktérie a ich toxín detegované v mozgu myší, spolu s degenerovanými nervovými bunkami. Na základe týchto výsledkov sa začalo testovanie liečiva, ktoré viaže toxín a vylučuje baktériu z mozgu.

Tieto výsledky naznačujú, že mikrobiálne infekcie môžu byť prispievajúcim faktorom pri vzniku Alzheimerovej choroby. Vylúčiť tento rizikový faktor je našťastie jednoduché a na dosah pre väčšinu z nás: pravidelné návštevy v zubnej ambulancii a na dentálnej hygiene, a dôkladná domáca starostlivosť o zuby.

Štúdia pochádza z Kalifornie, USA a bola zverejnená v časopise Science Advances.

Zdroj: Science magazine – Gum disease–causing bacteria could spur Alzheimer’s

 

Komentáre