Boj s parodontitídou – tentokrát pomocou zmesi chlorhexidínu a alginátu

Parodontitída je jedna z globálne najrozšírenejších infekčných ochorení, ktorá, ak sa nelieči, vedie k deštrukcii závesného aparátu zuba. Dôkazy ukazujú, že je prospešné kombinovať štandardné liečebné procedúry (ako mechanické čistenie povrchu koreňov) s ďalšími možnosťami liečby. Významné sú lokálne aplikované antiseptika.

Pri lokálnej aplikácii roztokov do parodontálneho vačku je problematické to, že prirodzeným prúdom tekutín v parodontálnom vačku sa roztok rýchlo vymyje. Jeho pozitívne účinky sa tým pádom neprejavujú. Preto sa veľká časť výskumu v oblasti parodontológie sústredí na vylepšenie administratívnej techniky antiseptík. Snahou je vytvoriť lokálny aparát na uvoľňovanie liečiv.

Štúdia z nemeckého mesta Rostock popisuje vývoj systému pre lokálne uvoľňovanie chlórhexidínu. Vyrába sa vo forme mikroguličiek na báze alginátu, ľahko sa aplikuje a je biologicky rozložiteľný. Testovali sa rôzne vzorky a miera uvoľňovania účinnej látky bola zistená pomocou kvapalinovej chromatografie.

Uvoľňovanie chlórhexidínu z alginátových mikroguličiek bolo testované in vitro a následne bolo porovnané s inými lokálne aplikovanými aparátmi (Periochip na báze želatínu, Chlosithe na báze xantánu). Uvoľňovacia vlastnosť skúmaných mikroguličiek bola porovnateľná s kontrolnými materiálmi, navyše niektoré ich vlastnosti sú výhodnejšie pre parodontálnu terapiu: jednoduchá aplikácia pomocou striekačky, nízke náklady na výrobu a prispôsobivosť. Tieto charakteristiky materiálu by mohli uľahčiť jeho použitie v rutinnej starostlivosti o pacientov s ochoreniami parodontu.

Ďalšou výhodou mikroguličiek je dynamika uvoľňovania chlórhexidínu. Prvotne sa uvoľní veľká dávka antiseptika. Tá zredukuje zápal, ktorý je vyvolaný prítomnosťou baktérií. Tým sa zníži vylučovanie zápalovej tekutiny v okolí. To zabezpečí, že v ďalšej fáze uvoľňovania stačia menšie dávky chlórhexidínu pre udržanie dezinfekcie. Kým želatínový Periochip je použiteľný  iba v rozsiahlych parodontálnych vačkoch hĺbky minimálne 5 mm, injekčná aplikácia mikroguličiek ich umožňuje aj v prípade menej rozsiahlych lézií.

Implementácia týchto liečebných postupov v klinickej praxi by mohla doplniť mechanické čistenie, scaling a root planing problematických zubov, obzvlášť u pacientov, pri ktorých nedosahujeme požadované výsledky konvenčnou terapiou.

Zdroj:   Scholz, Malte et al. “In Vitro Chlorhexidine Release from Alginate Based Microbeads for Periodontal Therapy.” Ed. Bing Xu. PLoS ONE 12.10 (2017): e0185562. PMC. Web. 5 Nov. 2017.

Komentáre